همه چیزهای خوب زندگی

همه چیزهای خوب زندگی، شما با شنیدن این جمله چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ آسمونی در این مقاله مطلب بسیار جالب و خواندنی در مورد داشته های زندگی و به طور کلی همه چیزهای خوب زندگی را برای شما عزیزان تهیه کرده است که دعوت می کنیم تا پایان همراهمان باشید.

همه چیزهای خوب زندگی …

یک پزشک با علم و آگاهی که از رشتهء پزشکی دارد و اطلاعات و دانشی که در درون با خود به همراه دارد ، می تواند فرد بیمار را از افراد سالم تشخیص دهد و بیماران را دوا و درمان نماید .. یک مهندس سازه ، با علم و آگاهی مهندسی و اطلاعات و معلوماتی که نسبت به کارهای مهندسی و موضوعات و مسائل مرتبط بر دانش او دارد ، می تواند سازه ای بنا نماید و ایرادات و مشکلات کار را بر طرف نماید .. یک نقاش با داشتن علم و آگاهی نقاشی و هنری که از نقاشی با خود دارد ، می تواند اشکال و تصاویر زیبا خلق نماید و از نقاشی و خلق تصاویر دیگران ایراد و اشکال بگیرد . . .

علم و آگاهی درونی ، باعث شناخت و درک و فهم مسائل و موضوعات برونی می شود .. هر چه علم و آگاهی و دانش افراد بیشتر باشد ، به تبع آن شناخت و درک و فهم از مسائل و موضوعات مختلف نیز بیشتر می شود .. در واقع علم و دانش و اطلاع و آگاهی افراد است که راه و چارهء کارها و شناخت بهتر و مفیدی از دنیای زندگی و زندگی دنیایی را ممکن و میسر می سازد . . .

انسانها خلقتی یک گونه و یکسان دارند و بجز موارد استثناء ، همگی از قدرت نیروی عقل و تفکر برخوردار می باشند و شناختهایی فطری و ذاتی را در وجود خود دارند .. انسان فطرتا خداجوی است .. پرستش گر است .. زیبایی را دوست دارد .. شادی و طراوت را می پسندد .. و از کارهای زشت و پلید بیزار است و فطرتا اعمال بد را نمی پسندد .. وقتی که علم و آگاهی درون باشد ، انسان بواسطهء آن دنیای خارج را می شناسد و تشخیص می دهد بمانند یک راهنما که با علم و آگاهی از مسیرها ، درست راه را بر دیگران معلوم و نمایان می کند و دیگران را سالم به مقصد می رساند . . .

انسان ذاتا و فطرتا حقیقت جو و حقیقت یاب است و در واقع با استفاده از این نیرو و نعمت خدادادی درونی خود می تواند حقایق و واقعیت برون را دریافت نماید و نسبت به آنان شناخت پیدا کند ، اگر خود بخواهد و درست و واقعی بیاندیشد و رفتار نماید . .

علم و آگاهی ، دانش کافی از مسائل ، درست تفکرات و اندیشیه کردن ، باعث افزون شدن هر چه بیشتر حس حقیقت یابی و حقیقت جویی در افراد می شود و در نهایت آدمی را بسمت و سوی درست و سالم پی بردنهای به واقعیات دنیای و زندگی می کشاند . . .

  • انسان روزی به این دنیای خاکی می آید و روزی هم از آن می رود و این برای تک تک مردمان دنیای اتفاق می اُفتد از قرنها پیش بدین گونه بوده و تا بحال و در آینده نیز به همین منوال می گذرد . .

  • دنیای و آدمهای آن ، خالقی یکتا و بی همتای دارند که خلق کنندهء همهء آنان می باشد و این خالق ، راه و رسم زندگی و چگونه زیستن را به همهء مردمان دنیای معلوم و معین کرده است . . .

  • دستورات و فرآمین پروردگار برای تک تک اشخاص است و هر فرد مؤظف است از این اوامر اطاعت کند ، و بپذیرد و اطاعت محض کند از تمام آنچه خالق خود به او امر نموده ، در رفتار و گفتار و شنیدار و کردارهای خود معلوم و نمایان سازد . . .

  • هر فرد ، خداوند دستوراتی را به او داده است که در دنیای زندگی و زندگی دنیایی خود به انجام برساند و خود را مؤظف به انجام آنها بداند ، نه اینکه این فرآمین و دستورات را بردارد و برای دیگران به اجرا درآورد و خود از انجام آن غافل گردد ، دیگران را ملزم به انجام و خود از انجام سر باز زند . .

  • راه و روشهای خداوند و دستورات الهی را منتشر ساختن و به دیگران گوشزد کردن ، جز اعمال معنوی محصوب می شوند .. کارهای معنوی ، اجر معنوی دارند نه اجر مادی .. هیچ احد و ناسی نباید بابت انتشار فرآمین و دستورات الهی اجر و پاداش دنیایی دریافت کند و یا آن را شغل و وسیله ای برای کسب درآمد خود نماید ، بلکه به عنوان وظیفهء انسانی خود باید بداند و با درست و صحیح انتشار این اوامر خداوند ، برای آخرت خود توشه ای بردارد نه اجر و پاداشتی در این دنیای خاکی و مادی . .

  • هر گونه سوء استفاده از دستورات و فرآمین الهی ، و کسب قدرت ، ثروت ، شغل ، و مال و منالی توسط آنان ، و یا رسیدن به جایگاهی با استفاده از آنان ، باعث می شود دیگران نیز برای رسیدن به چنین دستآوردهایی و کسب چنین اندوخته و سرمایه و داشته هایی به رقابت و مبارزه با اشخاص سودجو بپردازند و اشخاصی هم که به این جایگاه رسیده اند برای حفظ و نگه داری آن ، مقاومت و پافشاری می کنند و در نهایت چنین کشمکشی ، و رقابت و مبارزه ای ، باعث و بانی انواع رفتارها و کردارهای زشت و نامناسب از جانب آنان می شود .. اشخاص برای رسیدن به چنین جایگاهایی ، و اشخاص برای حفظ چنین موقعیتهایی ، انواع ترفندها ، حیله ، فریب و نیرنگ را برای حفظ و یا بدست آوری انجام می دهند و باعث و بانی می شوند که نهایتا ، مردمان از دستورات و فرآمین الهی روبرگردان بشوند و ایجاد چنین مشکلاتی را از چشم دین ببینند(پیدایش سکولار) . .

کسی که در مسیر حق می رود . . .

خداوند را عاشقانه می خواند . . .

تنها ذات پاک و مقدس خداست . . .

تنها لایق سپاس و ستایش خداست . . .

تنها اسماء نیک و نکو برای خداست . . .

تنها خالق یکتای و بی همتای خداست . . .

با هیچ حقی جدل نکنید . . .

زیرا که بحث و جدل با حق . . .

جدل با خداوند است . . .

دین . . .

آزادی اندیشه هاست . . .

هم اندیشی و هم فکری آدمهاست . . .

رسیدن به کمالات و سعادات انسانهاست . . .

روشی برای بهترین زیستن و مصالمت آمیز زندگی کردن امتهاست . . .

دین . . .

اصل و اصول دنیاست . . .

رعایت حد و حدود و حرمتهاست . . .

احترام و ارج نهادن و ارزشمندی هر یک از انسانهاست . . .

راه و روشهای درست و سالم زیستن و ماندن و رفتن تک تک مردمهاست . . .

اعمال خوب و پسندیده با اعمال زشت و ناپسند ، معلوم و نمایان بر تمامی مردمان دنیاست . . .

یک کم اندیشیدن ، لحظه ای فکر کردن ، تأملی بر دنیای و زندگی ، صبر و صبور بودن ، پرسیدن و جویا شدن ، نهایتا بسیاری آرامش و آسایش را به همراه خواهد آورد . .

همهء مردمان ، خوب و بدها را می دانند و می فهمند و از هم ، بخوبی تشخیص می دهند . .

دسته‌بندی‌ها: سلامت

برچسب‌ها: ,

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.