کلیپ و آهنگ آرمین 2afm بزودی
آرمین تویه ف ب گفته که کار آمادس فقط موندیم قبل عید پخش کنیم یا بعد عید
کسایی که میخوان زودتر پخش بشه برن ف ب نظر بدن (نظرسنجی گذاشته)
کارگردان هم مجید فرهبد هستش
عکس جدید از کلیپ: