آیا این نخستین بازدید شماست؟

محل ورود به سایت ×
به خانه مجازی ایرانیان خوش آمدید.
 • ارسال هرز نامه ها و پیام های تبلیغاتی به هر شکل ممنوع می باشد
 • ارسال هرز نامه ها و پیام های تبلیغاتی به هر شکل ممنوع می باشد
 • ارسال هرز نامه ها و پیام های تبلیغاتی به هر شکل ممنوع می باشد
 • ارسال هرز نامه ها و پیام های تبلیغاتی به هر شکل ممنوع می باشد
 • ارسال هرز نامه ها و پیام های تبلیغاتی به هر شکل ممنوع می باشد
 • ارسال هرز نامه ها و پیام های تبلیغاتی به هر شکل ممنوع می باشد

به خانه مجازی ایرانیان خوش آمدید.

Everything will change
We will be back soon
+ پاسخ به موضوع
نمایش : 223 | پاسخ ها : 7

موضوع: آموزش زبان آلمانی

 1. پست شماره : 1
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره

  آموزش زبان آلمانی

  آموزش زبان آلمانی -- درس اول


  برای یادگیری زبان آلمانی یکسری لغات پایه وجود دارد که من در این درس آنها را برای شما به همراه تلفظ آنها ذکر کرده ام.سعی کنید این لغات را کاملا فراگیرید چون در بیشتر مکالمات آلمانی آنها را خواهید دید.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  روز بخیر Bitte /بیته/
  *************************
  لطفا Danke /دانکه/
  *************************
  متشکرم Ja /یا/
  *************************
  بله Nein /ناین/
  *************************
  خیر Entschuldigung /اِنت شولدیگُنگ/
  *************************
  متاسفم ، ببخشید Wie bitte? /وی بیته/
  *************************
  چی فرمودید؟ Ich weiß nicht /ایش وایس نیشت/
  *************************
  نمی دانم Herr /هق/
  *************************
  آقا Frau /فقاو/
  *************************
  خانم Die Stadt /اِش تات/
  *************************
  Deutsch /دویتچ/ زیان آلمانی
  *************************
  Ich heiße ... /ایش هایسه/ نام من ... است.
  *************************
  Wie geht's
  /وی گِهتس/چطورید ؟(احوالپرسی غیر رسمی و دوستانه)
  *************************
  Wie geht es Ihnen?
  /وی گهت اِس ایهنِن/
  *************************
  حال شما چطور است؟(در احوالپرسی رسمی و مودبانه)
  Wie spät ist es?
  /وی اِشپت ایست اِس/
  *************************
  ساعت چند است؟
  angenehm/آن گِنیم/از ملاقات شما خوشبختم
  *************************
  Sprechen Sie Englisch?
  /اِشپِقِشین زی انگلیش/
  آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
  *************************
  Das ist ... /داس ایست/این .... هست.
  Jahre /یاهقِه/سال


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 2. پست شماره : 2
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره
  آموزش زبان آلمانی -- درس دوم
  ================================================== ======
  محتوای درس امروز بیشتر درباره حروف تعریف معین در زبان آلمانی است. برای اینکه زیاد شما را سردرگم نکرده باشم ، اول درباره اسم در زبان آلمانی صحبت می کنم.
  در زبان آلمانی جنسیت اسم بر سه نوع است :
  ۱- مذکر
  ۲- مونث
  ۳ - خنثی
  البته برای یادگیری این که کلمه ای مذکر ، مونث و یا خنثی خواهد بود یا نه ، هیچ روش خاصی وجود ندارد و برای فراگیری آنها باید آنها را حفظ کرد و به عبارت دیگر با تمرین می توان مذکر ، مونث و یا خنثی بودن اسم را یاد گرفت.
  حرف تعریف پیش از اسم می آید و جنسیت آن را از نظر دستور زبان تعیین می کند.پس بهترین روشی را که من به شما برای یادگیری اسم از لحاظ مذکر ، مونث و خنثی بودن آن به شما پیشنهاد می کنم این است که حرف تعریف هر اسم را به همراه خود آن اسم فرابگیرید. با این روش جنسیت هر اسمی را در زبان آلمانی کاملا به خاطر خواهید سپرد.
  لذا برای اسم های زیر همیشه از حرف تعریف معین مربوط به آن اسم استفاده کنید:

  Der مذکر
  Die مونث
  Das خنثی
  برای مثال :
  Der Fußball بازی فوتبال (مذکر)
  Die Stadt شهر (مونث)
  Das Buch کتاب (خنثی)
  پس شما اگر می خواهید واژه Buch و مذکر ، مونث و یا خنثی بودن آن را یاد بگیرید بهتر است آنرا به شکل Das Buch فرابگیرید که برای همیشه خنثی بودن این کلمه را نیز به خاطر خواهید سپرد.


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 3. پست شماره : 3
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره
  آموزش زبان آلمانی -- درس سوم
  ===============================================
  عداد در زبان آلمانی(بخش اول) سلام.
  امروز من در این پست می خواهم بخش اول آموزش اعداد در زبان آلمانی را به شما آموزش دهم.لطفا پس از مطالعه این درس سری هم به پست "لغات مشترک آلمانی و سایر زبان ها(به ویژه فارسی) بزنید. که نکات جالبی درباره اعداد در زبان آلمانی نوشته شده که مطمئنا برایتان جالب خواهد بود.


  یادتان هست که در ریاضیات(به ویژه در دوران دبیرستان) می گفتیم که "از اجتماع اعداد طبیعی با قرینه های این اعداد و هم چنین عدد صفر ، مجموعه ای ایجاد می شود به نام اعداد صحیح "
  لابد باز به خاطر دارید که آنرا با حرف Z نشان می دادیم.خوب این حرف مخفف کلمه Zahlen در زبان آلمانی است.
  نکته جالبتر اینکه انگلیسی زبان ها آمدند به جای آن از حرف I که مخفف کلمه انگلیسی Integer است استفاده کردند ولی می بینید که هنوز از حرف Z که مخفف یک کلمه آلمانی است خیلی بیشتر استفاده می شود و زور انگلیسی ها لااقل در این مورد به آلمانی ها نرسید.


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 4. پست شماره : 4
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره
  اعداد در زبان آلمانی(بخش دوم) درس چهارم

  ================================================== =====
  خوب نکته مهمی که باید بگویم این است که در آلمانی تمامی اعداد مونث هستند.

  **************************************************
  null/نُل/صفر
  eins /آینس/ یک
  zwei/تسوای /دو
  drei /دِقای/ سه vier /فیه/ چهار
  fünf/فونف/ پنج
  sechs /زکس/ شش
  sieben/زیبن / هفت
  acht /آخت/ هشت
  neun/نُین / نه
  zehn /تسین / ده
  elf/ اِلف/ یازده
  zwölf /تسوُلف/ دوازده
  dreizehn/دِقایت سین/ سیزده
  vierzehn /فیهت سین/ چهارده
  fünfzehn/فونفت سین/ پانزده
  sechzehn /زِشت سین/ شانزده
  siebzehn/زیبت سین/ هفده
  achtzehn /آخت سین/ هیجده
  neunzehn/نوینت سین/ نوزده
  zwanzig /تسوانتسیش/ بیست
  einundzwanzig/آین اُنت تسوانتسیش/ بیست و یک
  dreißig /قایسیش/ سی
  einunddreßig/آین اُنت دقایسیش/ سی و یک
  vierzig /فیهت سیش/ چهل
  fünfzig/فونفت سیش/ پنجاه
  sechzig/زشت سیش/شصت
  siebzig/زیبت سیش/هفتاد
  achtzig/آخت سیش/هشتاد
  neunzig/نوینت سیش/نود
  hundert/هوندِرت/صد
  hunderteins/هوندرت آینس/صد و یک
  zweihundert/تسوای هوندِرت/دویست
  tausend/تاو زِند/هزار
  zehntausend/تسن تاو زند / ده هزار
  hunderttausend/هوندرت تاو زند/صد هزار
  dreihunderttausendvierhundert/دقای هوندرت تاوزند فیه هوندِرت/سیصد هزار و چهارصد
  eine Million/آینه میلیون/یک میلیون
  eine Milliarde/آینه میلیادِ/یک میلیارد
  **************************************************


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 5. پست شماره : 5
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره
  یک نکته جالب اینکه آلمانی ها برای مثال عدد سیصد هزار و چهارصد را به صورت حروفی چسبیده به هم می نویسند که می شود: dreihunderttausendvierhundert که کلمه طولانی است و همانطور هم می خوانند و این مورد در مورد سایر اعداد نیز صدق می کند و به طور کلی اعدادشان را به صورت حروفی پشت سر هم می نویسند و می خوانند.


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 6. پست شماره : 6
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره
  ضمایر شخصی(گرامر) درس پنجم

  ================================================== =
  درس امروز که می خواهم برایتان بگم درباره ضمایر شخصی در آلمانی است.
  همانطور که می دانید ضمایر شخصی در زبان فارسی عبارتند از : من ، تو ، او ...
  در آلمانی نیز برای برخی از اشخاص(مثل زبان فارسی) ضمایری به عنوان احترام استفاده می شود(مثلا در فارسی اگر بخواهیم به شخصی احترام بگذاریم به جای استفاده از واژه تو ، از واژه شما استفاده می کنیم.) که این نشاندهنده غنی بودن زبان و نشانه تاکید این زبان به احترام به اشخاص است (در زبان فرانسه نیز اینگونه است ولی زبان انگلیسی این چنین نمی باشد) .
  خوب در جدول زیر ضمایر شخصی آلمانی را قرار می دهم .و دوستان هر کجا سوالی داشتید می توانید در بخش نظرات مطرح کنید بنده در اسرع وقت(نهایتا دو روز) پاسخ شما را خواهم داد.
  ضمیر شخصی جمع


  wir ما


  ihr شما -- حالت صمیمی و دوستانه برای مخاطب قراردادن یک جمع چند نفره


  Sie شما-- حالت محترمانه و رسمی برای مخاطب قرار دادن یک جمع چند نفره


  sie آنها -- برای تمامی کلمات مذکر ، مونث ، خنثی  -------------------------------------------------------
  ضمیر شخصی مفرد
  ich منdu تو -- زمانی که مخاطب را کاملا می شناسید یا با وی بسیار صمیمی هستید
  Sie شما -- حالت محترمانه برای مخاطب قرار دادن یک نفر
  er او (مذکر)
  es او (خنثی)
  sie او (مونث)
  ---------------------------------------------------------------------

  در جدول بالا که برایتان قرار دادم تمامی ضمایر شخصی را قرار دادم.هیچ نگران نباشید بسیار ساده و آسان است.شاید تعجب کرده باشید که کلمه Sie چندین بار در این جدول آمده است شاید بپرسید چگونه بفهمیم کدام است.خوب این خیلی راحت است با استفاده از فعلی که در جمله می آید راحت می توان فهمید منظور کدام است.درباره فعل ها در درس های بعدی بیشتر برایتان توضیح می دهم.
  راه دیگری هم وجود دارد.هرجا کلمه Sie با حرف بزرگ آمد منظور Sie است که برای احترام استفاده می شود و این کلمه فقط معنی شما می دهد (چقدر راحت)
  نکته مهم :در زبان آلمانی کلمات خنثی ، مذکر و مونث در هر کجای جمله که باشند حرف اولشان بزرگ نوشته می شود.
  Das ist ein Buch---------این یک کتاب است
  اگر به جمله بالا نگاه کنید متوجه می شوید که حرف اول کلمه Buch با حرف بزرگ نوشته شده است و این برای کلیه کلمات صادق است و در صورت کوچک نوشتن غلط است. و به سادگی می توانید نکته فوق را به خاطر بسپارید.


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 7. پست شماره : 7
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره
  آموزش زبان آلمانی -- درس ششم
  =================================================
  درس امروز را با یک مکالمه ساده به زبان آلمانی شروع می کنیم.
  ---------------------------------------------------------------

  Rita : Guten Tag! Ich bin Rita Bartolini. Ich lerne hier Deutsch.
  ریتا : روز بخیر! من ریتا بارتُلینی هستم.من در اینجا آلمانی یاد می گیرم.
  Richard: Ich bin Richard Robertson.Ich komme aus England.
  Und das ist mein Freund Peter Karlis, er kommst aus Griechenland. ich arbeite viel,und Peter arbeitet wenig.Ich sage immer:Peter Du bist faul , und ich bin fleißig.

  ریچارد : من ریچارد رابرتسُن هستم.من اهل انگلستان هستم و این دوست من پیتر کارلیس است ، او(مذکر) اهل یونان است.من بسیار کار می کنم و پیتر کم کار می کند.من همیشه می گویم :پیتر، تو تنبل هستی و من جدی (سرسخت و اهل کار) هستم.


  Peter : Das sagst du ! Aber das ist nicht richtig. Du lernst langsam und ich lerne schnell.

  پیتر : تو این را می گویی ! ولی این درست نیست(اینچنین نیست). تو به آهستگی یادمی گیری و من به سرعت یاد می گیرم.


  Die schüler und Schülerinnen gehen in die Klasse.Ein Lehrer kommst.

  دانش آموزان(پسر) و دانش آموزان(دختر) به کلاس می روند.یک معلم(مرد) می آید.

  Lehrer : Guten Tag ! Mein Name ist Hans Müller
  معلم مرد : روز بخیر! نام من هانس مولر است.
  Rita : Ich denke, eine Lehrerin kommt in die Klasse.Kommt sie nicht?
  ریتا : من فکر می کنم ، (که) یک معلم زن به کلاس می آید.او نمی آید؟


  Lehrer : Nein,Frau Becker kommt heute nicht.Sie ist krank.
  Ich frage - und Sie antworten,oder Sie fragen und ich antworte...

  معلم : خیر ، خانم بکر امروز نمی آید.او(مونث) مریض است.
  من می پرسم و شما پاسخ می دهید ، یا شما می پرسید و من پاسخ می دهم.
  لغات و اصطلاحات جدید :
  faul -------(صفت)------- تنبل و کم کار
  fleißig -------(صفت)------- با پشتکار
  langsam --------(قید)--------- به آهستگی
  schnell ---------(قید)-------- به سرعت
  der Schüler , - ---------(اسم)-------- دانش آموز پسر
  die Schülerrin , nen ---------(اسم)-------- دانش آموز دختر
  krank --------(صفت)-------- ،بیمار مریض
  fragen ---------(فعل)--------- پرسیدن


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

 8. پست شماره : 8
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  خرداد 1390
  جنسیت
  Male
  محل سکونت
  دیار مهربانان
  نوشته ها
  9,143
  پسندیده
  3,939
  پسند شده : 5,681 بار
  حالت من
  Mehraboon
  کلبه دار شکست ناپذیره

  آموزش زبان آلمانی -- درس هفتم

  ================================================== ==

  امروز نیز برایتان یک مکالمه می گذارم که بهتر است اول لغات و اصطلاحات جدید را مطالعه نموده و بعد به سراغ متن بروید.
  Markus: Ich spiele jetzt Fußball. Und du? Was machst du?
  Sonja: Ich spiele auch Fußball, aber Anna spielt nicht. Sie ist krank und bleibt zu Hause.
  Markus: Was machen Andreas und Stefan? Spielen sie auch nicht?
  Sonja: ja,sie spielen auch nicht. Sie haben Hunger und gehen gleich nach Hause.
  مارکوس : من هنوز دارم فوتبال بازی می کنم. تو چی ؟ تو داری چکار می کنی؟
  سونیا : من نیز فوتبال بازی می کنم اما آنا بازی نمی کند. او(مونث) بیمار است و در خانه مانده است.
  نکته : در خانه به آلمانی می شود zu Hause
  مارکوس : آندریس و اشتفان چه کار می کنند؟ آیا آنها نیز بازی نمی کنند؟
  سونیا : بله ، آنها نیز بازی نمی کنند. آنها گرسنه هستند و دارند فورا به طرف خانه می روند.
  --------------------------------------------------------------------------------
  لغات و اصطلاحات جدید :

  aber -اما
  auch - هم چنین ، نیز
  bleiben - باقی ماندن ، ماندن
  gehen - رفتن
  gleich - فوراً
  haben - داشتن


  --------------------------------------------------------------------
  Haus das - خانهHunger haben - گرسنه بودن
  jetzt - حالا
  machen - انجام دادن
  nach Hause - به طرف خانه
  --------------------------------------------------------------------
  sein - بودن
  spielen - بازی کردن
  was? چه چیزی
  zu Hause - در خانه


  یکی بود
  هنوزم هست
  یکیو دوس داشتم
  هنوزم دارم

  آآآآآآهای یکی
  خیلییییی تکی

+ پاسخ به موضوع

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

   

کاربرانی که از این موضوع دیدن کرده اند

شما به صورت مهمان وارد شده اید برای دیدن لیست لطفا ثبت نام کنید.

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

پرشین کلبه با عنوان "خانه مجازی ایرانیان" در ایران فعالیت خود را در سال 1390 آغاز کرد از لحظه شروع تاکنون پرشین کلبه همواره سعی در اطلاع رسانی ، انتشار مطالب روز دنیا و ایجاد یک محیط شاد و مفرح داشته است


قدرت گرفته از پرشین کلبه . آی آر
تمامی حقوق محفوظ است.
کپی برداری فقط با ذکر نام پرشین کلبه مجاز است.