))
بهونه))
میدونم همش بهونست،یه دروغ تازه داری، بذار دردامو بگم بهت،حالا که دوسم نداری...

به سرم بلا آوردی،منو از ریشه سوزوندی،تازه جون گرفته بودم،رفتی و پیشم نموندی...

بذار این شبای آخر که برات ترانه میگم،بدونی که ضربه خوردم حالا یه آدم دیگم....

تو منو میخواستی اما به غریبه دل سپردی،تو میگی دوسم نداشتی،چرا آبرومو بردی؟؟

میدونم دیگه نمیخوای عشقمو،آروم آروم دارم از یادت میرم..بخدا قسم فقط میخوام بدونی بی تو و چشمای نازت میمیرم.

بگو چطور دلت اومد بشکنی قلبمو بری از پیش من؟؟مگه من نبودم که واست میمردم،وقتی نبودی غم تو رو میخوردم؟؟

میدونم همش بهونست،یه دروغ تازه داری، بذار دردامو بگم بهت،حالا که دوسم نداری...

به سرم بلا آوردی،منو از ریشه سوزوندی،تازه جون گرفته بودم،رفتی و پیشم نموندی...

بذار این شبای آخر که برات ترانه میگم،بدونی که ضربه خوردم حالا یه آدم دیگم....

تو منو میخواستی اما به غریبه دل سپردی،تو میگی دوسم نداشتی،چرا آبرومو بردی؟؟

(( مهران مستی و رضایا))